218 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 218 (1996 - 2001) [sv]

218 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 218 (1996 - 2001) (swedish)

Description
Arkeologisk förundersökning (1996-2001) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden, Dominikanklostret
Gata: Vasaparken, Munkgatan, Stadsparken, Hamngatan
Fornlämning: 232
Rapport: Förundersökningar i klostrets närhet - Vasaparken och Munkgatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl
Museum (inv...
Arkeologisk förundersökning (1996-2001) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden, Dominikanklostret
Gata: Vasaparken, Munkgatan, Stadsparken, Hamngatan
Fornlämning: 232
Rapport: Förundersökningar i klostrets närhet - Vasaparken och Munkgatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7938-96, 431-2317-1998, 421-2317-1998, 220-8098-96
Undersökt tid: 1996-2001
Kommentar: Fyra förundersökningar med en rapport. Fynd bara i Vasaparken kvarteret Oden. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2013. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
June 20, 2017 10:22:41 AM CEST
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/33575b26-7c8b-48f8-b876-6209d381b279 | RDF/XML | JSON-LD
Name
218 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 218
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (1996-2001) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Oden, Dominikanklostret
Gata: Vasaparken, Munkgatan, Stadsparken, Hamngatan
Fornlämning: 232
Rapport: Förundersökningar i klostrets närhet - Vasaparken och Munkgatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Mathias Bäck, Magnus Elfendahl
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7938-96, 431-2317-1998, 421-2317-1998, 220-8098-96
Undersökt tid: 1996-2001
Kommentar: Fyra förundersökningar med en rapport. Fynd bara i Vasaparken kvarteret Oden. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2013.
Swedish

Timespan
1996 - 2001

-Earliest time
1996
-Latest time
2001
-Role
Report
2001:4

-Report number
2001:4
No hits.
No hits.
Uuid
33575b26-7c8b-48f8-b876-6209d381b279
ACL (permissions)
7086dcf6-0de4-4d3f-9e79-ea6889922f50_SHARED
Status Saved by Time

Place holder
No
Created by
Contributions from
Approved suggestions
Number of records per type
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Created date
June 7, 2016 4:01:51 PM CEST
Last changed
June 20, 2017 10:22:41 AM CEST
Status change
Status Saved by Time
Previously stored
Time Saved by