Undersökningar Jönköping (Jönköpings läns museum [sv]) [sv]

Undersökningar Jönköping (Jönköpings läns museum [sv]) (swedish)

Description

Undersökningar från Jönköpings läns museums undersökningslista [sv]

Dataset owner
Jönköpings läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Beta
Status
01.11.2015 08:20:03
Content updated

URI
http://data.arkeologi.org/394355ef-99ee-43e6-93ac-8c04ca2bd59b | RDF/XML | JSON-LD
1 to 20 of 1926 hits.
Start time:
End time:
 
 
Name
Undersökningar Jönköping
Swedish

Description

Undersökningar från Jönköpings läns museums undersökningslista

Swedish

Dataset
Content updated
01.11.2015 08:20:03
Project
Dataset owner
Uuid
394355ef-99ee-43e6-93ac-8c04ca2bd59b
ACL (permissions)
394355ef-99ee-43e6-93ac-8c04ca2bd59b_SHARED
Is in list
Swedish

Created by
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Created date
July 30, 2015 11:05:32 AM CEST
Last changed by
root
Last changed
April 28, 2016 7:47:45 AM CEST
Administrator
Editor