Undersökningar Jönköping (Jönköpings läns museum) [sv]

Undersökningar Jönköping (swedish)

Description

Undersökningar från Jönköpings läns museums undersökningslista [sv]

Dataset owner
Jönköpings läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Beta
Status
01.11.2015 08:20:03
Content updated

URI
http://data.arkeologi.org/394355ef-99ee-43e6-93ac-8c04ca2bd59b
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 1926 hits.
Name
Undersökningar Jönköping
Swedish

Description
Undersökningar från Jönköpings läns museums undersökningslista
Swedish

Dataset
Content updated
01.11.2015 08:20:03
Project
Dataset owner