Norsk Polarinstitutt [no] Place holder

Norsk Polarinstitutt (norwegian bokmål)

Last changed
21/02/2018 10:37:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ccf0e4d-2e2b-451b-bfdd-71d236325ccc
Name
Norsk Polarinstitutt
Norwegian bokmål

History

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet.

Norsk Polarinstitutt fungerer som konsulent og kunnskapsleverandør for norske myndigheter, og er med på å sikre en best mulig forvaltning av de norske polarområdene. Polarinstituttet har forvaltningsmyndighet etter Miljøforskriften for Antarktis og Bouvetøyaforskriten. Gjennom aktiv deltagelse i nasjonale og internasjonale organer spiller Norsk Polarinstitutt en sentral rolle i arbeid innen forskning og forvaltning. Totalt har instituttet rundt 131 medarbeidere i Tromsø, i Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard og Dronning Maud Land i Antarktis.

Norsk Polarinstitutts bildesamling dokumenterer i hovedsak norsk aktivitet i polarområdene. Områder som Alaska, Bjørnøya, Frans Josefs Land, Grønland, Jan Mayen, Island, Novaja Semlja, Svalbard, det Antarktiske kontinent, Bouvetøya, Peter I øy, Sydgeorgia, Sydshetland og Sør-Sandwich er representert i fotosamlinga.

(Kilde: http://npweb.npolar.no/organisasjon/norskpolarinstitutt)

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål