Reference Model Types

Referensmodelltyper (Kontext och Undersökningar) (swedish)

Description

Kontext kan hanteras på olika sätt vid arkeologiska undersökningar. Här kan vi hantera olika modeller för att definiera kontext och ange en huvudtyp för kontexten enligt specificerad referensmodell som t ex CRMarkeo eller CRMEH. Det samma gäller undersökningar. [sv]

Dataset
Ongoing work
Status
07.08.2015 12:07:06
Content updated

URI
http://data.arkeologi.org/49120796-ef3b-46e1-845b-241074bbacd4
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Reference Model Types
English

Referensmodelltyper (Kontext och Undersökningar)
Swedish

Description
Kontext kan hanteras på olika sätt vid arkeologiska undersökningar. Här kan vi hantera olika modeller för att definiera kontext och ange en huvudtyp för kontexten enligt specificerad referensmodell som t ex CRMarkeo eller CRMEH. Det samma gäller undersökningar.
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål


Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Content updated
07.08.2015 12:07:06
Editorial note
Länk till [CRMarkeo](http://www.ics.forth.gr/isl/CRMext/CRMarchaeo/docs/CRMarchaeo1.2.1.pdf "PDF").
Länk till [CRMEH](http://www.heritagedata.org/crmeh/crmeh_current.rdf "RDF")
Swedish