Lödöse museum (Museum) [sv] Place holder

Lödöse museum (swedish)

Description
Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse öppnade 1965, efter att man gjort ett antal större utgrävningar i byn. Vår nuvarande museibyggnad, invigd 1994, är bättre anpassad för en bredare verksamhet. Sedan sommaren 2012 finns också Lödöse bibliotek i samma byggnad - vilket har skapat en unik mix av museum och bibliotek. [sv]
Type
Is part of
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
August 31, 2018 10:15:00 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/614087fc-8a93-4861-8dc1-0defd791db79
Name
Lödöse museum
Swedish

Description
Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse öppnade 1965, efter att man gjort ett antal större utgrävningar i byn. Vår nuvarande museibyggnad, invigd 1994, är bättre anpassad för en bredare verksamhet. Sedan sommaren 2012 finns också Lödöse bibliotek i samma byggnad - vilket har skapat en unik mix av museum och bibliotek.
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
58.03609 12.15416

-Reference system
-Latitude (Northing)
58.03609
-Longitude (Easting)
12.15416
Is part of
English