Falkenström, Per (1973 - 2009) [sv]

Falkenström, Per (1973 - 2009) (swedish)

Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no[sv]
Last changed
October 25, 2015 11:53:36 AM CET
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/61bb2c7f-4a8d-40d8-8436-2fc02de12966 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falkenström, Per
Swedish

First name
Per
Swedish

Last name
Falkenström
Swedish

Birth
1973

-Time
1973
Death
2009

-Time
2009
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Biography

Per Falkenström (1973 - 2009) var verksam som arkeolog.

Den arkeologiska banan började som amatörmedverkan i undersökningar på Adelsön i Mälaren i början av 90-talet. Studier vid bland annat Uppsala universitet avslutades med en filosofie magister-examen i arkeologi 1997.

Han medverkade i Västkustbaneprojektet, bl a som ansvarig för registrering av flintmaterialet vid utgrävningen av stenåldersboplatsen vid Tågerup i Landskrona.

Per arbetade i perioder för Riksantikvarieämbetets kontor i Lund och Örebro, för Norrbottens museum, Dalarnas museum, Arkeologikonsult AB och stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) och Bohusläns museum.

Per var en erkänd auktoritet på analyser av stenmaterial och redskap från främst sten- och bronsålder.

Swedish

Web reference
-Text
Per Falkenström död (blog), 2009
Swedish
No hits.
Uuid
61bb2c7f-4a8d-40d8-8436-2fc02de12966
ACL (permissions)
d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e_SHARED
Status Saved by Time

Alternative id
Bohusläns museum: 41349

-Id
41349
-System
Bohusläns museum
Place holder
No
Created by
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b August 11, 2015 12:35:09 PM CEST
Contributions from
Approved suggestions
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Created by
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Created date
August 11, 2015 12:35:09 PM CEST
Last changed
October 25, 2015 11:53:36 AM CET
Status change
Status Saved by Time
Previously stored
Time Saved by