Ulf Bodin (KulturIT AS)

Description

Projektledare för utvecklingsprojektet bakom Primus Arkeologi och anställd på KulturIT och jobbar på kontoret i Stockholm. Vi håller till på Nordiska museet.

Jag administrerar Arkeologiservern och hjälper till att sprida intresset för länkade data i allmänhet och plattformen i synnerhet.

Kontakta gärna mig på ulf.bodin(a)kulturit.se om du har frågor eller idéer. [sv]

Belongs to organization