Jäder 10:9, Arboga (RAÄ 35; 84) VLM 197 (2009) [sv]

Jäder 10:9, Arboga (RAÄ 35; 84) (swedish)

Description
Antikvarisk kontroll (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Fastighet: Jäder 10:9
Plats: Jädersholme
Fornlämning: 35; 84
Rapport: En smedjelämning vid Hammarsmedsgården på Jädersholme, Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29099:1-7)
Diarienummer: Vlm 120074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6096-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av smedja med föremål ...
Antikvarisk kontroll (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Fastighet: Jäder 10:9
Plats: Jädersholme
Fornlämning: 35; 84
Rapport: En smedjelämning vid Hammarsmedsgården på Jädersholme, Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29099:1-7)
Diarienummer: Vlm 120074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6096-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av smedja med föremål som daterar den från 1600- till 1800-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2012. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
June 20, 2017 10:22:59 AM CEST
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8b740be8-b438-46b9-9b8b-0c413db8b475 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jäder 10:9, Arboga (RAÄ 35; 84)
Swedish

Identity
VLM 197
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Fastighet: Jäder 10:9
Plats: Jädersholme
Fornlämning: 35; 84
Rapport: En smedjelämning vid Hammarsmedsgården på Jädersholme, Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29099:1-7)
Diarienummer: Vlm 120074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6096-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Fynd av smedja med föremål som daterar den från 1600- till 1800-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2012.
Swedish

Timespan
2009 - 2009

-Earliest time
2009
-Latest time
2009
-Role
-Person
Report
2009:48

-Report number
2009:48
-Number
29099
No hits.