199 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 199 (2011) [sv]

199 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 199 (2011) (swedish)

Description
Arkeologisk förundersökning (2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Riskan, Musseronen
Gata: Kapellgatan, Trädgårdsgatan, Bergsgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktning för fiberkabel i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29916:4
Diarienummer: Vlm 140070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1729-11
Undersökt tid: 2011
Kommentar: Fynd av keramik ...
Arkeologisk förundersökning (2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Riskan, Musseronen
Gata: Kapellgatan, Trädgårdsgatan, Bergsgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktning för fiberkabel i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29916:4
Diarienummer: Vlm 140070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1729-11
Undersökt tid: 2011
Kommentar: Fynd av keramik av yngre rödgods och brända ben. En skärva kan kanske dateras till 1500-tal, de övriga till 1700- och 1800-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
June 20, 2017 10:22:40 AM CEST
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a44ef56c-a133-48b2-936b-f3488a60179b | RDF/XML | JSON-LD
Name
199 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 199
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Riskan, Musseronen
Gata: Kapellgatan, Trädgårdsgatan, Bergsgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktning för fiberkabel i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29916:4
Diarienummer: Vlm 140070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1729-11
Undersökt tid: 2011
Kommentar: Fynd av keramik av yngre rödgods och brända ben. En skärva kan kanske dateras till 1500-tal, de övriga till 1700- och 1800-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014.
Swedish

Timespan
2011 - 2011

-Earliest time
2011
-Latest time
2011
-Role
-Person
  Report
2011:57

-Report number
2011:57
-Number
29916
No hits.
No hits.
Uuid
a44ef56c-a133-48b2-936b-f3488a60179b
ACL (permissions)
7086dcf6-0de4-4d3f-9e79-ea6889922f50_SHARED
Status Saved by Time
Published Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) June 20, 2017 10:22:40 AM CEST

Place holder
No
Created by
Contributions from
Approved suggestions
Number of records per type
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Created date
June 7, 2016 4:01:49 PM CEST
Last changed
June 20, 2017 10:22:40 AM CEST
Status change
Status Saved by Time
Published Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) June 20, 2017 10:22:40 AM CEST