Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) (swedish)

Description

Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst VIAF och LIBRIS/Regina. [sv]

Dataset
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no[sv]
Beta
Status
22.01.2018 07:51:58
Content updated
Purpose

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker m...

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e
Download
Log in/register to download the dataset content
1 to 20 of 312 hits.
Name
Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige)
Swedish

Description
Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst [VIAF](http://viaf.org) och [LIBRIS/Regina](http://www.kb.se/soka/kataloger/regina/?func=file&file_name=scan&local_base=KBS10).
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content updated
22.01.2018 07:51:58
Purpose
Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
Swedish

Project
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no
Swedish

Uuid
d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e
ACL (permissions)
d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e_SHARED
Status
Status Saved by Time
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) August 2, 2016 9:23:09 PM CEST
Ongoing work Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) August 2, 2016 9:22:15 PM CEST
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) August 2, 2016 9:23:09 PM CEST
Ongoing work Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) October 31, 2015 12:59:11 PM CET

Is in list
Swedish

Total number of records
312


Records with linked data (Digitalt Museum)
0
Total links from Digitalt Museum
0

Use by (subscriptions)
Shared in lists

Reviewer