Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) (swedish)

Description

Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst VIAF och LIBRIS/Regina. [sv]

Dataset
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Beta
Status
06.12.2016 11:08:57
Content updated
Purpose

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner...

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av museernas uppdrag. [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e | RDF/XML | JSON-LD
1 to 20 of 312 hits.
Start time:
End time:
 
 
Name
Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige)
Swedish

Description

Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst VIAF och LIBRIS/Regina.

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content updated
06.12.2016 11:08:57
Purpose

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av museernas uppdrag.

Swedish

Project
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no
Swedish

Uuid
d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e
ACL (permissions)
d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e_SHARED
Is in list
Swedish