Varanger museum IKS [no] Place holder

Varanger museum IKS (norwegian bokmål)

Cultural Heritage Organizations (KulturIT AS [no], External data)

Description
Varanger Museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark, og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som er konsolidert i selskapet. Varanger Museum skal bidra til at de deltagende kommunene får et godt museumstilbud, med avdelinger i alle eierkommunene. [no]
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
Last changed
31/08/2018 10:15:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e2f1c218-f25f-4026-a02b-f6887355f8b4
Name
Varanger museum IKS
Norwegian bokmål

Description
Varanger Museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark, og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som er konsolidert i selskapet. Varanger Museum skal bidra til at de deltagende kommunene får et godt museumstilbud, med avdelinger i alle eierkommunene.
Norwegian bokmål

Coordinates
70.07446, 29.7566,

-Reference system
-Latitude (Northing)
70.07446
-Longitude (Easting)
29.7566