245 Ledningsdragning (RAÄ 56) VLM 245 (1998 - 1999) [sv]

245 Ledningsdragning (RAÄ 56) VLM 245 (1998 - 1999) (swedish)

Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Väsby kungsgård
Fornlämning: 56
Rapport: Väsby kungsgård
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (28892:1-26)
Diarienummer: Vlm 98:151-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3856-98
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och fajans, skärvorna sintrade. Kan date...
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Väsby kungsgård
Fornlämning: 56
Rapport: Väsby kungsgård
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (28892:1-26)
Diarienummer: Vlm 98:151-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3856-98
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och fajans, skärvorna sintrade. Kan dateras till 1600- och 1700-talet. Källarnas byggnadsskick tyder på medeltid eller Vasatid. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
June 20, 2017 10:22:42 AM CEST
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ebef2e16-4010-4186-b7cc-4ad688bba711 | RDF/XML | JSON-LD
Name
245 Ledningsdragning (RAÄ 56)
Swedish

Identity
VLM 245
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Plats: Väsby kungsgård
Fornlämning: 56
Rapport: Väsby kungsgård
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (28892:1-26)
Diarienummer: Vlm 98:151-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3856-98
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och fajans, skärvorna sintrade. Kan dateras till 1600- och 1700-talet. Källarnas byggnadsskick tyder på medeltid eller Vasatid.
Swedish

Timespan
1998 - 1999

-Earliest time
1998
-Latest time
1999
-Role
-Person
Report
1999:2

-Report number
1999:2
-Number
28892
No hits.
No hits.
Uuid
ebef2e16-4010-4186-b7cc-4ad688bba711
ACL (permissions)
7086dcf6-0de4-4d3f-9e79-ea6889922f50_SHARED
Status Saved by Time

Place holder
No
Created by
Contributions from
Approved suggestions
Number of records per type
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Created date
June 7, 2016 4:01:53 PM CEST
Last changed
June 20, 2017 10:22:42 AM CEST
Status change
Status Saved by Time
Previously stored
Time Saved by