Lämningstyper [sv]

Lämningstyper (swedish)

Description

Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet".

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er. [sv]

Dataset
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Beta
Status
25.10.2015 07:30:19
Content updated
Purpose

Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata). [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/f653c7b3-5f1d-42cd-a446-ac0f5ecea7f1 | RDF/XML | JSON-LD
1 to 20 of 169 hits.
 
Name
Lämningstyper
Swedish

Description

Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet".

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er.

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål


Content updated
25.10.2015 07:30:19
Purpose

Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata).

Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish
Uuid
f653c7b3-5f1d-42cd-a446-ac0f5ecea7f1
ACL (permissions)
f653c7b3-5f1d-42cd-a446-ac0f5ecea7f1_SHARED
Is in list
English

Norwegian bokmål

Swedish

Total number of records
169
Number of records per type
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Administrator
Editor
Administrator

Editor