N.Kleningen, Marstrandsfjorden, Lycke (RAÄ 164) BM-UM029271 (2001) [sv]

N.Kleningen, Marstrandsfjorden, Lycke (RAÄ 164) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Dykning, fyndplats 2001

Län: Bohuslän
Kommun: Kungälv
Socken: Lycke
Ort: Marstrandsfjorden
Fastighet: N.Kleningen
Fornlämning: 164
Diarienummer, Bohusläns museum: 488/02K [sv]
Dataset owner
Last changed
22/04/2016 21:41:15
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0213fbf9-c2f0-4d5c-bfac-8f0f4e41242b | RDF/XML | JSON-LD
Name
N.Kleningen, Marstrandsfjorden, Lycke (RAÄ 164)
Swedish

Identity
BM-UM029271
Description
Dykning, fyndplats 2001

Län: Bohuslän
Kommun: Kungälv
Socken: Lycke
Ort: Marstrandsfjorden
Fastighet: N.Kleningen
Fornlämning: 164
Diarienummer, Bohusläns museum: 488/02K
Swedish

Timespan
2001 - 2001

-Earliest time
2001
-Latest time
2001
Place
N.Kleningen, Marstrandsfjorden

-Place (text)
N.Kleningen, Marstrandsfjorden
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Case type
-Registration number
488/02K
Dating/monument type
Note
Rapport/Anmälan 2002
Swedish
No hits.