Västra Skedvi 3:1 (Hammare/smedja) [sv] Place holder

Västra Skedvi 3:1 (swedish)

Fornlämningar i Västmanlands län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/11/2015 09:27:07
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10233700030001