Dörby 1:1 (RAÄ 188) U KLM034615 (1992) [sv]

Dörby 1:1 (RAÄ 188) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34615:1-3. Arkeologisk utredning. Utredningen föranledd av planerad ombyggnad av väg E22, delen Rinkabyholm-Hossmo. Fynd: Stengods, lerklining och porfyravslag. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 1:1, Fornl nr 188. Utredningen utfördes 1992-12-17 - 1992-12-18 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 86-1193-97. Lst dnr: 220-5940-92. Fyndfördelat till KLM 2004-01-14, enligt beslut av Raä dnr: 821/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/05d7aa78-6f61-402f-bd46-fca6f4fdd9dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dörby 1:1 (RAÄ 188)
Swedish

Identity
U KLM034615
Investigation type
Description
KLM 34615:1-3. Arkeologisk utredning. Utredningen föranledd av planerad ombyggnad av väg E22, delen Rinkabyholm-Hossmo. Fynd: Stengods, lerklining och porfyravslag. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 1:1, Fornl nr 188. Utredningen utfördes 1992-12-17 - 1992-12-18 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 86-1193-97. Lst dnr: 220-5940-92. Fyndfördelat till KLM 2004-01-14, enligt beslut av Raä dnr: 821/93.
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
, , Dörby 1:1 [sv]

-Place (text)
Dörby 1:1
Swedish
Dörby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
821/93
-Case type
-Registration number
220-5940-92
-Case type
-Registration number
86-1193-97
-Number
KLM034615
No hits.