Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 19 (RAÄ 94) U KLM034066 (1990) [sv]

Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 19 (RAÄ 94) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34066:1-252. Arkeologisk för- och huvudundersökning. Undersökningen utfördes pga renovering av fastigheten på tomten, vid ledningsgrävning (vatten, avlopp, dagvatten). Utgrävningen av sökschaktet utfördes som en forkningsundersökning, i huvudsak bekostad av RAÄ. Schaktning inför utbyggnad, grävning inför gjutning av golv i hus och arkeologisk utgrävning av sökschakt ner till steril. Framkom bl a: lerlager och sandlager (golv och eller gårdsbeläggning), gatunivåer (kullersten), en murrest ... KLM 34066:1-252. Arkeologisk för- och huvudundersökning. Undersökningen utfördes pga renovering av fastigheten på tomten, vid ledningsgrävning (vatten, avlopp, dagvatten). Utgrävningen av sökschaktet utfördes som en forkningsundersökning, i huvudsak bekostad av RAÄ. Schaktning inför utbyggnad, grävning inför gjutning av golv i hus och arkeologisk utgrävning av sökschakt ner till steril. Framkom bl a: lerlager och sandlager (golv och eller gårdsbeläggning), gatunivåer (kullersten), en murrest av kalksten, ugn, syllstensrader, (husväggar och eller tomtmarkeringar). Fynd: Keramik, ben, glas, tegel, bronsföremål, järnföremål - bl a ett bultlås- och en enorm mängd järnslagg, däribland ett stort antal bottenskållor. Datering: Medeltid. Fyndort: Sm, Kalmar, Gamla staden, kv Björken 19, Fornl nr: 94. Förundersökningen utfördes 5/5-4/6 1990 av Christina Larsson, Mats Pettersson och Michael Källström. KLM dnr: 423/96. Lst dnr: 220-6997-90. Fyndfördelat till KLM 1996-02-07, enligt beslut av RAÄ dnr: 4703/90, 3322/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/064feae9-5236-4f44-9c7b-8ab3665ceafc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 19 (RAÄ 94)
Swedish

Identity
U KLM034066
Investigation type
Description
KLM 34066:1-252. Arkeologisk för- och huvudundersökning. Undersökningen utfördes pga renovering av fastigheten på tomten, vid ledningsgrävning (vatten, avlopp, dagvatten). Utgrävningen av sökschaktet utfördes som en forkningsundersökning, i huvudsak bekostad av RAÄ. Schaktning inför utbyggnad, grävning inför gjutning av golv i hus och arkeologisk utgrävning av sökschakt ner till steril. Framkom bl a: lerlager och sandlager (golv och eller gårdsbeläggning), gatunivåer (kullersten), en murrest av kalksten, ugn, syllstensrader, (husväggar och eller tomtmarkeringar). Fynd: Keramik, ben, glas, tegel, bronsföremål, järnföremål - bl a ett bultlås- och en enorm mängd järnslagg, däribland ett stort antal bottenskållor. Datering: Medeltid. Fyndort: Sm, Kalmar, Gamla staden, kv Björken 19, Fornl nr: 94. Förundersökningen utfördes 5/5-4/6 1990 av Christina Larsson, Mats Pettersson och Michael Källström. KLM dnr: 423/96. Lst dnr: 220-6997-90. Fyndfördelat till KLM 1996-02-07, enligt beslut av RAÄ dnr: 4703/90, 3322/90.
Swedish

Timespan
1990 - 1990

-Earliest time
1990
-Latest time
1990
Place
, , Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 19 [sv]

-Place (text)
Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 19
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
4703/90
-Case type
-Registration number
3322/90
-Case type
-Registration number
220-6997-90
-Case type
-Registration number
423/96
-Number
KLM034066
No hits.