Kv Banken 3, Åmål (RAÄ 36) LM-ÅB3 (1989) [sv]

Kv Banken 3, Åmål (RAÄ 36) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken 3
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-3168-89 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/09e2cb90-9701-4075-97eb-e0774ca7c330 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Banken 3, Åmål (RAÄ 36)
Swedish

Identity
LM-ÅB3
Investigation type
Description
Antikvarisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken 3
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-3168-89
Swedish

Timespan
02/11/1989 - 11/11/1989

-Earliest time
02/11/1989
-Latest time
11/11/1989
Place
Kv Banken 3, Åmål

-Place (text)
Kv Banken 3, Åmål
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
220-3168-89
Result

Anledning:
Rivning och nybyggnation

Beskrivning/sammanfattning:
Undersökningen genomfördes med tre provschakt, varav två inne på gården och ett ute vid Torggatan. Gårdsschakten visade att det förekommit en stenlagd gård, varav den senaste, numera grustäckta tillkommit 1902 i samband med nybygge efter branden 1901, den äldre, djupare stenläggningen kan härstamma från tidigt 1800-tal eller möjligen 1700-tal. Under denna äldre stenläggning fanns ett obetydligt kulturlager, men inga spår av fasta lämningar. Mot Torggatan förekom en tydligen 1901 bränd äldre träkonstruktion i anslutning till grundlämning och stensatt mark. En äldre stenläggning, troligen inte tidigare än tidigt 1800-tal, hade en vällagd ränndal. Dessa lämningar låg emellertid på större djup, hade en grustäckning av uppemot 70 cm.

Fynd:
Porslin, keramik, glas, kritpipor o enstaka järnföremål som exempelvis spik och hästsko.

Datering:
1700 - 1800-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
ÅB3
-Id
ÅB3
-System
Lödöse museum
No hits.