Kroken 14:1, 1:35, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-F (1964) [sv]

Kroken 14:1, 1:35, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Provundersökning + Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964, 1965

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:1, 1:35
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1964
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 047 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0bc41656-c3ef-40e3-a8ae-66347c821933 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 14:1, 1:35, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-F
Investigation type
Description
Provundersökning + Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964, 1965

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:1, 1:35
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1964
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 047
Swedish

Timespan
1964 - 08/12/1964

-Earliest time
1964
-Latest time
08/12/1964
Place
Kroken 14:1, 1:35, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 14:1, 1:35, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1964
Result

Anledning:
Schaktning för nybyggnad.

Beskrivning/sammanfattning:
2 byggnadslämningar. Dräneringsdiken, brokista/bryggor samt möjlig brorest. Kulturlagrets mäktighet är ca 2-4 m.

Fynd:
Föremål av metall, sten, trä, läder.

Datering:
1200-tal - 1600-tal

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. s 47.
Swedish

Lödöse museum
F

-Id
F
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
047

-Id
047
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:635:01
-Id
14:1462:635:01
-System
StadsGIS
No hits.