Ängsö 44 (Fartygs-/båtlämning) [sv] Place holder

Ängsö 44 (swedish)

Fornlämningar i Västmanlands län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/11/2015 10:51:09
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/18000000001935