NMM-2020014 Norsjø (2020) [no]

Other languages: NMM-2020014 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk registrering i forbindelse med etablering av kjølevannstunnel med vanninntak i Norsjø. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:55:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0cf510e8-5e3b-4149-ba84-0b0eb98b5e14 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020014
Norwegian bokmål

Identity
Norsjø
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk registrering i forbindelse med etablering av kjølevannstunnel med vanninntak i Norsjø.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.25584, 9.42754, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020014
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.25584
-Longitude (Easting)
9.42754
Result

Det ble registrert spor etter tre båtvrak og et flåteanlegg trolig tilknyttet fløtning. Ingen av kulturminnene er omfattet av kulturminneloven § 14. eller andre vernebestemmelser.

Norwegian bokmål

No hits.