Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MR (1976) [sv]

Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1976

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1976
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 122 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1661bbc2-79ed-4fb5-a542-bb641aee084d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MR
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1976

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1976
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 122
Swedish

Timespan
06/04/1976 - 09/04/1976

-Earliest time
06/04/1976
-Latest time
09/04/1976
Place
, , Klostret 6:3, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1976
Result

Anledning:
Arkeologisk undersökning i samband med kabelnedgrävning för byggnation på torget.

Beskrivning/sammanfattning:
Vid undersökningen kunde två byggnadslämningar i minst fyra skikt konstateras. Man påträffade även vad som förmodas vara del av en gata.

Fynd:
Bultlåsnyckel i brons, keramik, slagg, sten (bakplåt, flinta, bryne), trä.

Datering:
1200-tal - 1400-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S.57.
Swedish

Lödöse museum
MR

-Id
MR
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
122

-Id
122
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:677:01
-Id
14:1462:677:01
-System
StadsGIS
No hits.