201 Vägbyggnation (RAÄ 232) VLM 201 (2007 - 2012) [sv]

201 Vägbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2007-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Domkyrkoesplanaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kulturlager i Västerås och ett gjuteri från 1300-talet. Ombyggnad av Domkyrkoesplananden och angränsande gator.
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 130153
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4165-07, 431-1...
Arkeologisk förundersökning (2007-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Domkyrkoesplanaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kulturlager i Västerås och ett gjuteri från 1300-talet. Ombyggnad av Domkyrkoesplananden och angränsande gator.
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 130153
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4165-07, 431-10308-08, 431-513-09
Undersökt tid: 2007-2012
Kommentar: Fynd av gjutformari lera till grytor av brons tillverkade på 1300-talet. Fynden fyndfördelade från RAÄ till Vlm 2013. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/17298e96-5ecd-41e2-8218-d8a9d0012f0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
201 Vägbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 201
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2007-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Domkyrkoesplanaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kulturlager i Västerås och ett gjuteri från 1300-talet. Ombyggnad av Domkyrkoesplananden och angränsande gator.
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 130153
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4165-07, 431-10308-08, 431-513-09
Undersökt tid: 2007-2012
Kommentar: Fynd av gjutformari lera till grytor av brons tillverkade på 1300-talet. Fynden fyndfördelade från RAÄ till Vlm 2013.
Swedish

Timespan
2007 - 2012

-Earliest time
2007
-Latest time
2012
-Role
-Person
Has investigated
Report
2012:28

-Report number
2012:28
No hits.