234 Markanläggning (RAÄ 62) VLM 234 (2002 - 2003) [sv]

234 Markanläggning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hantverkaren
Fornlämning: 62
Rapport: Fem gropar och en stads historia En trädplantering vid kvarteret Hantverkaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020082
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2711-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Alla groparna innehöll r...
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hantverkaren
Fornlämning: 62
Rapport: Fem gropar och en stads historia En trädplantering vid kvarteret Hantverkaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020082
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2711-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Alla groparna innehöll rester av trästockar och stenpackningar. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/17ee37df-5909-420d-a18f-7058fc7baecb | RDF/XML | JSON-LD
Name
234 Markanläggning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 234
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hantverkaren
Fornlämning: 62
Rapport: Fem gropar och en stads historia En trädplantering vid kvarteret Hantverkaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020082
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2711-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Alla groparna innehöll rester av trästockar och stenpackningar.
Swedish

Timespan
2002 - 2003

-Earliest time
2002
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A6
-Report number
2003:A6
No hits.