Bevøysundet NMM-2018395 (2022) [no]

Other languages: Bevøysundet (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Strømkabler i sjø over Bevøysundet mellom Bevøy og Jeløya. Nærhet til Pipegrunnen ID 158972. Det skal også ligge rester av en jakt som gikk ned under andre verdenskrig i sundet ifølge Divemap. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
21/06/2022 15:10:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1b6fadca-64af-4614-8970-898ff93abdd2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bevøysundet
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2018395
Investigation type
Norwegian bokmål

Purpose
Swedish

Description
Strømkabler i sjø over Bevøysundet mellom Bevøy og Jeløya. Nærhet til Pipegrunnen ID 158972. Det skal også ligge rester av en jakt som gikk ned under andre verdenskrig i sundet ifølge Divemap.
Norwegian bokmål

Timespan
30/05/2022 - 30/05/2022

-Earliest time
30/05/2022
-Latest time
30/05/2022
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2018395
-Latitude (Northing)
6598061.57
-Longitude (Easting)
593045.85
Result

Vi dykket i landtakene på begge sider av traseen og ut til 30 m dyp. Terrenget faller bratt ned og det blir noe dypere midt i traseen. Steinete bunn. Ingen funn av kulturhistorisk materiale. Heller ingen spor av jakta i ledningstraseen.

Norwegian bokmål

No hits.