NMM-2020147 Risholmsund (2020) [no]

Other languages: NMM-2020147 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk registrering under vann i forbindelse med fiberoptisk kabel fra fastlandet til Andabeløya på tvers av Risholmsund. Traseen går ned til 40 m, men har grunnere partier mot begge landtak. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 17:08:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1cd76b6a-abdb-4253-b58d-0085cc07fbd0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020147
Norwegian bokmål

Identity
Risholmsund
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk registrering under vann i forbindelse med fiberoptisk kabel fra fastlandet til Andabeløya på tvers av Risholmsund. Traseen går ned til 40 m, men har grunnere partier mot begge landtak.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.23598, 6.66009, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020147
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.23598
-Longitude (Easting)
6.66009
Result

Utenfor Risholmen ble det observert spredt flint og keramikkbiter som antas å stamme fra ballast kastet fra et seilskip. Forekomsten var imidlertidig så spredt og sparsom at det ikke kan sies å utgjøre et kulturlagsområde.

Norwegian bokmål

No hits.