Passagården 1:79, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-R (1965) [sv]

Passagården 1:79, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Schaktningskontroll med delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964-65

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:79
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1964-65
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 046 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1ecfe606-2c4a-4608-a53f-832d45987f69 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:79, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-R
Investigation type
Description
Schaktningskontroll med delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964-65

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:79
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1964-65
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 046
Swedish

Timespan
30/09/1965 - 02/10/1965

-Earliest time
30/09/1965
-Latest time
02/10/1965
Place
Passagården 1:79, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:79, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1964-65
Result

Tre byggnadslämningar i tre skikt. Gärdsel, brunn i flätverk. Datering: 1000-tal-1400-tal. Kulturlagrets mäktighet 4,4 m. Fynd: föremål av ben/horn, läder, trä, textil

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S. 47
Swedish

Lödöse museum
R

-Id
R
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
046

-Id
046
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:708:01
-Id
14:1462:708:01
-System
StadsGIS
No hits.