Simonsson, Henry (1926 - ) [sv]

Simonsson, Henry (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Description
Henry Simonsson var under mycket stor del av sin karriär verksam i Västmanlands län. Han började arbeta som amanuens på Västmanlands Läns Museum 1958, blev antikvarie 1961,landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 och länsantikvarie 1976. [sv]
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/08/2016 15:50:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1f56c034-66f3-4c51-85f2-bb7e6324d81e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Simonsson, Henry
Swedish

First name
Henry
Swedish

Last name
Simonsson
Swedish

Description
Henry Simonsson var under mycket stor del av sin karriär verksam i Västmanlands län. Han började arbeta som amanuens på Västmanlands Läns Museum 1958, blev antikvarie 1961,landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 och länsantikvarie 1976.
Swedish

Birth
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Life role
Swedish

Finnish