NMM-2019358 Borgestadbakken (2020) [no]

Other languages: NMM-2019358 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Mudring for å øke seilingsdybden i forbindelse med ilandføring av strømkabel. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1ff1d5da-99fe-4836-baba-c875a36e63f9 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2019358
Norwegian bokmål

Identity
Borgestadbakken
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Mudring for å øke seilingsdybden i forbindelse med ilandføring av strømkabel.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.15977, 9.6453, -

-Latitude (Northing)
59.15977
-Longitude (Easting)
9.6453
Result

Det ble ikke registrert kulturminner under befaring.

Norwegian bokmål

No hits.