Knapegården 1:1 (RAÄ 238) U KLM034798 (1993) [sv]

Knapegården 1:1 (RAÄ 238) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34798:1-25. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerat stickspår mellan grustäckt och SJ:s stambana. Boplatsområde med fynd av flinta, kvarts och porfyr inom ett ca 100x100 m stort område. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1. Fornl nr: 238. Förundersökningen utfördes 1993-11-29--12-01 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 1627/93. Lst dnr: 220-11469-93. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr:7293/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/226e8782-8e0f-419b-9768-e5a614e91027 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knapegården 1:1 (RAÄ 238)
Swedish

Identity
U KLM034798
Investigation type
Description
KLM 34798:1-25. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerat stickspår mellan grustäckt och SJ:s stambana. Boplatsområde med fynd av flinta, kvarts och porfyr inom ett ca 100x100 m stort område. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1. Fornl nr: 238. Förundersökningen utfördes 1993-11-29--12-01 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 1627/93. Lst dnr: 220-11469-93. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr:7293/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Knapegården 1:1 [sv]

-Place (text)
Knapegården 1:1
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Ryssby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
7293/93
-Case type
-Registration number
220-11469-93
-Case type
-Registration number
1627/93
-Number
KLM034798
No hits.