Västerås kv. Fingal 7 Kyrkbacken VLM 477 Västerås RAÄ 232 (2014 - 2015) [sv]

Other languages: Västerås kv. Fingal 7 Kyrkbacken VLM 477 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård /
Kristina Jonsson, Duncan Alexander på grund av husbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Fingal 7
Stadsdel: Kyrkbacken
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kvarteret Fingal i Västerås Från medeltid till 1700-tal på Kyrkbacken
Rapportförfattare: Kristina Jonsson, Duncan Alexander
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170095
Diarienummer beslut Lst: 431-6216-2014
Undersökt tid: 2014 - 2015
Kommentar: Fy...
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård /
Kristina Jonsson, Duncan Alexander på grund av husbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Fingal 7
Stadsdel: Kyrkbacken
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kvarteret Fingal i Västerås Från medeltid till 1700-tal på Kyrkbacken
Rapportförfattare: Kristina Jonsson, Duncan Alexander
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170095
Diarienummer beslut Lst: 431-6216-2014
Undersökt tid: 2014 - 2015
Kommentar: Fyra schakt toggs upp. I nr 1, 3 och 4 spår av odlingsområde från 1600- och 1700-tal. Nr 2 spår av gata, Gåsmyregatan ? Schakt 1, fynd av stolphål, 14C-datering till 1040-1220 e.Kr. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2353382b-6d53-47f0-89c3-6b3f311c410e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås kv. Fingal 7 Kyrkbacken VLM 477
Swedish

Identity
Västerås RAÄ 232
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård /
Kristina Jonsson, Duncan Alexander på grund av husbyggnation.

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Kvarter: Fingal 7
Stadsdel: Kyrkbacken
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: Kvarteret Fingal i Västerås Från medeltid till 1700-tal på Kyrkbacken
Rapportförfattare: Kristina Jonsson, Duncan Alexander
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170095
Diarienummer beslut Lst: 431-6216-2014
Undersökt tid: 2014 - 2015
Kommentar: Fyra schakt toggs upp. I nr 1, 3 och 4 spår av odlingsområde från 1600- och 1700-tal. Nr 2 spår av gata, Gåsmyregatan ? Schakt 1, fynd av stolphål, 14C-datering till 1040-1220 e.Kr.
Swedish

Timespan
2014 - 2015

-Earliest time
2014
-Latest time
2015
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Report
2015:87

-Report number
2015:87
No hits.