Berg 2:10, Ödsmål (RAÄ 214) BM-UM028824 (1970 - 1971) [sv]

Berg 2:10, Ödsmål (RAÄ 214) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Berg 2:10
Fornlämning: 214 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/23b7d28b-913c-43b3-8999-c4bd0f39b472 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Berg 2:10, Ödsmål (RAÄ 214)
Swedish

Identity
BM-UM028824
Investigation type
Swedish

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Berg 2:10
Fornlämning: 214
Swedish

Timespan
1970 - 1971

-Earliest time
1970
-Latest time
1971
Place
, , Berg 2:10 [sv]

-Place (text)
Berg 2:10
Swedish
Stenungsund (Kommun) [sv], ,

-Place
Ödsmål (Socken) [sv], ,

-Place
Max. elevation
60
Geodata
6450250, 1268150, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6450250
-Longitude (Easting)
1268150
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport över Invent i Ödsmåls sn.
Swedish
No hits.