Borshorva 2:30, A2011032 (RAÄ 77:1) U KLM045070 (2012) [sv]

Borshorva 2:30, A2011032 (RAÄ 77:1) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 45070:1-8 Arkeologisk utredning. Etapp II. Fossil odlingsmark, röjningsröseområde. Inom området påträffades en härd (Raä 78:1). Fynd i form av förhistorisk keramik samt svallat stenmaterial, bergart och porfyr. Fyndort: Småland, Förlösa sn, Borshorva 2:30, Raä 77:1, Raä 78:1. Undersökningen utfördes 2012 av Ulrika Söderström, Per Lekberg. Lst dnr: 431-2679-11. KLM dnr: 33-382-11. KLM objekt nr: A2011032. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/265a7cae-4292-4e02-bf53-3c239a9a06a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borshorva 2:30, A2011032 (RAÄ 77:1)
Swedish

Identity
U KLM045070
Investigation type
Description
KLM 45070:1-8 Arkeologisk utredning. Etapp II. Fossil odlingsmark, röjningsröseområde. Inom området påträffades en härd (Raä 78:1). Fynd i form av förhistorisk keramik samt svallat stenmaterial, bergart och porfyr. Fyndort: Småland, Förlösa sn, Borshorva 2:30, Raä 77:1, Raä 78:1. Undersökningen utfördes 2012 av Ulrika Söderström, Per Lekberg. Lst dnr: 431-2679-11. KLM dnr: 33-382-11. KLM objekt nr: A2011032.
Swedish

Timespan
2012 - 2012

-Earliest time
2012
-Latest time
2012
Place
Borshorva 2:30

-Place (text)
Borshorva 2:30
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
431-2679-11
-Case type
-Registration number
33-382-11
-Number
KLM045070
No hits.