Kyrkplanen 1:1 (RAÄ 216) U KLM034233 (1986) [sv]

Kyrkplanen 1:1 (RAÄ 216) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34233. Arkeologisk kontroll. Föranledd av schaktning för vattenledning vid kyrkstallarna vid Köpings kyrka. En härd och en skelettgrav framkom. Fynd: brända ben från härden och skelettdelar från graven. Fyndort: Öl, Köping sn, Kyrkplanen 1:1. Fornl nr: 216. Utfördes 1986-06-04 - 1986-06-05 av Eeva Rajala. KLM dnr: 808/86. Lst dnr: 11391-1193-86. Fyndfördelat: Fyndfördelat till SHM 2000-07-17 enligt beslut av RAÄ dnr: 321-272-1999. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/26a55b30-a3fc-4bca-9248-db789f790dd1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kyrkplanen 1:1 (RAÄ 216)
Swedish

Identity
U KLM034233
Description
KLM 34233. Arkeologisk kontroll. Föranledd av schaktning för vattenledning vid kyrkstallarna vid Köpings kyrka. En härd och en skelettgrav framkom. Fynd: brända ben från härden och skelettdelar från graven. Fyndort: Öl, Köping sn, Kyrkplanen 1:1. Fornl nr: 216. Utfördes 1986-06-04 - 1986-06-05 av Eeva Rajala. KLM dnr: 808/86. Lst dnr: 11391-1193-86. Fyndfördelat: Fyndfördelat till SHM 2000-07-17 enligt beslut av RAÄ dnr: 321-272-1999.
Swedish

Timespan
1986 - 1986

-Earliest time
1986
-Latest time
1986
Place
Kyrkplanen 1:1

-Place (text)
Kyrkplanen 1:1
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Swedish
-Case type
-Registration number
321-272-1999
-Case type
-Registration number
11391-1193-96
-Case type
-Registration number
808/86
-Number
KLM034233
No hits.