Knapegården 1:1 (RAÄ 89) U KLM028348 (1964) [sv]

Knapegården 1:1 (RAÄ 89) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 28348:1- . Arkeologisk undersökning. Fynd: stångknapp av brons, fragment av bleck av brons, fragment av läder, ca 2,8 L oornerad keramik, en sk eldslagningsflinta, skörbränd, 4 skörbrända avfall av flinta, varav ett med bearbetning, brända ben, en större mängd, ett par obrända benfragmnet, varav en kota, kol. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1, fornl 89. Undersökningen utfördes 1964 av fil kand Gunnel Forsberg, länsmuseet. KLM dnr: 605/65. Fyndfördelat till KLM 1965-09-08, enligt b... KLM 28348:1- . Arkeologisk undersökning. Fynd: stångknapp av brons, fragment av bleck av brons, fragment av läder, ca 2,8 L oornerad keramik, en sk eldslagningsflinta, skörbränd, 4 skörbrända avfall av flinta, varav ett med bearbetning, brända ben, en större mängd, ett par obrända benfragmnet, varav en kota, kol. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1, fornl 89. Undersökningen utfördes 1964 av fil kand Gunnel Forsberg, länsmuseet. KLM dnr: 605/65. Fyndfördelat till KLM 1965-09-08, enligt beslut av Raä dnr: 5376/64. Litt: Årsboken Kalmar län 1966/67. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2b2634f7-01e9-4e70-a351-71177b8a33ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knapegården 1:1 (RAÄ 89)
Swedish

Identity
U KLM028348
Investigation type
Description
KLM 28348:1- . Arkeologisk undersökning. Fynd: stångknapp av brons, fragment av bleck av brons, fragment av läder, ca 2,8 L oornerad keramik, en sk eldslagningsflinta, skörbränd, 4 skörbrända avfall av flinta, varav ett med bearbetning, brända ben, en större mängd, ett par obrända benfragmnet, varav en kota, kol. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1, fornl 89. Undersökningen utfördes 1964 av fil kand Gunnel Forsberg, länsmuseet. KLM dnr: 605/65. Fyndfördelat till KLM 1965-09-08, enligt beslut av Raä dnr: 5376/64. Litt: Årsboken Kalmar län 1966/67.
Swedish

Timespan
1964 - 1964

-Earliest time
1964
-Latest time
1964
Place
, , Knapegården 1:1 [sv]

-Place (text)
Knapegården 1:1
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Ryssby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
5376/64
-Case type
-Registration number
605/65
-Number
KLM028348
No hits.