Bota NMM-2020305 (2020) [no]

Other languages: Bota (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Strømkabel i sjø. Traseen kartlagt med sidesøkende sonar. Dykking i landtaket ved Bota for å avklare eventuell konflikt med ID 141575. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2c7fc4eb-8874-4aca-81f8-c2e17de2abdb | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bota
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2020305
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Strømkabel i sjø. Traseen kartlagt med sidesøkende sonar. Dykking i landtaket ved Bota for å avklare eventuell konflikt med ID 141575.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2020305
-Latitude (Northing)
6492590
-Longitude (Easting)
499402
Result

Ingen funn i traseen. Tilstandssjekk av ID 141575, strømkabelen legges i god avstand. Svært bratt på Bota, fjellvegg med hyller ned mot 70 m dyp.

Norwegian bokmål

No hits.