Store Bjørnøya NMM-2018144 (2021) [no]

Other languages: Store Bjørnøya (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan undersøkt ved dykking. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
14/07/2021 09:19:09
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/315f3171-58ad-4c39-b167-7019c615a6fd | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Store Bjørnøya
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2018144
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan undersøkt ved dykking.
Norwegian bokmål

Timespan
2021 - 2021

-Earliest time
2021
-Latest time
2021
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2018144
-Latitude (Northing)
6459065
-Longitude (Easting)
363114
Result

Ingen funn av verna kulturminner i planområdet. Det er tidligere regsitrert spredte forekomster av havnemateriale i Bolshussundet vest av Store Bjørnøya.

Norwegian bokmål

No hits.