Kroken 2:2, nu Kroken 2:52, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SD (1971) [sv]

Kroken 2:2, nu Kroken 2:52, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 2:2, nu Kroken 2:52
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: -
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 106 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/321aa2d9-158a-4d25-b106-76b1ef4de1bd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 2:2, nu Kroken 2:52, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SD
Investigation type
Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 2:2, nu Kroken 2:52
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: -
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 106
Swedish

Timespan
09/1971 - 09/1971

-Earliest time
09/1971
-Latest time
09/1971
Place
Kroken 2:2, nu Kroken 2:52, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 2:2, nu Kroken 2:52, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Undersökningen gjordes med anledning av en tillbyggnaden av en fabriksbyggnad skulle göras i de västra delarna av Lödöse.

Beskrivning / sammanställning:
Grävningsplatsen är belägen omedelbart söder om den igenfyllda norra åarmen av den medeltida Gårdaån, strax nordväst om St Olovs kyrka. I ytliga skikt fanns rester av en stenlagd gata eller torg. Därunder, i kraftiga svämlager fanns delar av två medeltida anläggningar, grundkonstruktioner i knuttimmer i minst 3 skift, möjligen från byggnader eller kajkonstruktioner i samband med ån. Dessutom påträffades risbäddar i mycket dålig kondition.
Kulturlagerdjup: ca 2.0 m

Fynden: 75 fyndnummer finns noterade, varav endast 20 är dataregistrerade. Bland fynden är 19 fyndnummer keramik.
Speciella fynd: En pilspets av brons (utställd i Lödöse Museum)

Datering: Träkonstruktioner 1300-tal, stengata/torg troligen 15-1600-tal.

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer.
Swedish

Lödöse museum
SD

-Id
SD
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
106

-Id
106
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:724:01
-Id
14:1462:724:01
-System
StadsGIS
No hits.