Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SM (1982) [sv]

Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 163 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/33c4f27e-cbd2-4c51-9ff5-198b840f72b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SM
Investigation type
Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 163
Swedish

Timespan
04/11/1982 - 04/11/1982

-Earliest time
04/11/1982
-Latest time
04/11/1982
Place
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Den antikvariska efterkontrollen gjordes i samband med en ledningsgrävning.

Beskrivning/sammanfattning:
Schaktet omfattade sammanlagt ca 12 meter från nordvästra hörnet av verkstadsbyggnaden 8 meter rakt västerut, därefter avvikande i 45 grader vinkel mot nordväst ca 4 meter. Grävningsdjupet hade varit 0,9 - 1,0 meter och schaktbredden 0,7 meter. Större delen av schaktsträckan visade sig vara tidigare genomgrävd, men ett parti om ca 4 m hade tydligen inte tidigare grävts: där påträffades delvis multnat virke liggande över en nästan kvadratisk stenplint. Under stenen kunde iakttas ett lager, ca 70 – ca 100 cm under markytan, av svartgrå dyig strandavlagring. Iakttagelsen av detta lager gällde hela den orörda 4 meterssträckan. Den uppgrävda stenens och stockarnas exakta läge hade inte noterats. Schaktet var vid besiktningen till största delen återfyllt och några iakttagelser i schaktkanten kunde inte verifiera den ungefärliga angivelsen som lämnades. Av en tillvaratagen virkesrest och av stenens karaktär att döma rörde det sig dock säkerligen om en avgjort äldre anläggning. Däremot borde det knappast vara fråga om medeltida byggnadslämning. Det tillvaratagna keramikmaterialet var inte i något fall av äldre typ än 1600-tal. Den ev. byggnadslämningen bör sannolikt noteras som eftermedeltida, troligtvis en anläggning på det äldre skeppsvarvets område.

Fynd:

Datering:
Eftermedeltida 1600-tal

Swedish

Lödöse museum
SM

-Id
SM
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
163

-Id
163
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:733:01
-Id
14:1462:733:01
-System
StadsGIS
No hits.