Passagården 1:32, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DH (1980) [sv]

Passagården 1:32, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av M Lorentzon, Lödöse museum 1980

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:32
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1980-80
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 149 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/34a6b2c2-968f-4653-877c-1e6d56bd918e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:32, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DH
Investigation type
Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av M Lorentzon, Lödöse museum 1980

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:32
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1980-80
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 149
Swedish

Timespan
09/10/1980 - 09/10/1980

-Earliest time
09/10/1980
-Latest time
09/10/1980
Place
Passagården 1:32, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:32, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
11.391-1980-80
Result

Anledning: Pga exploatering undersöktes medeltida kulturlager i Lödöse varvid framkom medeltida bebyggelse och delar av vallgraven, som omgärdat Lödösehus. Fynd: bl. a. guldring, keramik, järn, metall och djurben. Datering: 1200-1600-tal

Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1980. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1985:5. Stockholm. Sid. 300
Swedish

Lödöse museum
DH

-Id
DH
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
149

-Id
149
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:628:01
-Id
14:1462:628:01
-System
StadsGIS
No hits.