Herrhagen 1:1 U KLM034212 (1991) [sv]

Herrhagen 1:1 (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34212:1-22. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad ny vägsträckning av E22 mellan Verkebäck och Västervik.Vid förundersökningen framkom 2 boplatser, A och B. A utgörs av ett 30-40 cm tjockt kulturlager med fynd av kvartsitavslag, flintavslag och keramik. B består av ett mindre antal anläggingar. Lösfynd av slagen kvartsit och flinta samt möjligen ett tunt omrört kulturlager. Fyndort: Sm, Törnsfall sn, Rössle 3:1 och 4:1, Herrhagen 1:1 och stg 4, Fornl nr 246 och 249. Utfördes ... KLM 34212:1-22. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad ny vägsträckning av E22 mellan Verkebäck och Västervik.Vid förundersökningen framkom 2 boplatser, A och B. A utgörs av ett 30-40 cm tjockt kulturlager med fynd av kvartsitavslag, flintavslag och keramik. B består av ett mindre antal anläggingar. Lösfynd av slagen kvartsit och flinta samt möjligen ett tunt omrört kulturlager. Fyndort: Sm, Törnsfall sn, Rössle 3:1 och 4:1, Herrhagen 1:1 och stg 4, Fornl nr 246 och 249. Utfördes av Per Sarnäs och Leif Rubensson 12-21/11 1991. KLM dnr: 1988/91. Fyndfördelat till KLM 2004-02-12, enligt beslut av Raä dnr: 8054/91. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/379da914-cd83-431e-b863-16ad5f0e8f78 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Herrhagen 1:1
Swedish

Identity
U KLM034212
Investigation type
Description
KLM 34212:1-22. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad ny vägsträckning av E22 mellan Verkebäck och Västervik.Vid förundersökningen framkom 2 boplatser, A och B. A utgörs av ett 30-40 cm tjockt kulturlager med fynd av kvartsitavslag, flintavslag och keramik. B består av ett mindre antal anläggingar. Lösfynd av slagen kvartsit och flinta samt möjligen ett tunt omrört kulturlager. Fyndort: Sm, Törnsfall sn, Rössle 3:1 och 4:1, Herrhagen 1:1 och stg 4, Fornl nr 246 och 249. Utfördes av Per Sarnäs och Leif Rubensson 12-21/11 1991. KLM dnr: 1988/91. Fyndfördelat till KLM 2004-02-12, enligt beslut av Raä dnr: 8054/91.
Swedish

Timespan
1991 - 1991

-Earliest time
1991
-Latest time
1991
Place
, , Herrhagen 1:1 [sv]

-Place (text)
Herrhagen 1:1
Swedish
, , Rössle 3:1, 4:1 [sv]

-Place (text)
Rössle 3:1, 4:1
Swedish
Törnsfall (Socken) [sv], ,

-Place
Västervik (Kommun) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
8054/91
-Case type
-Registration number
1988/91
-Number
KLM034212
No hits.