819:021 (Fartygs-/båtlämning) [sv] Place holder

819:021 (swedish)

Fornlämningar i Blekinge län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/01/2016 18:39:37
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/18000000070027