Fagerum, 99/49 (RAÄ 57, 32) U KLM039219 (1999) [sv]

Fagerum, 99/49 (RAÄ 57, 32) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 39219:1-6. Arkeologisk förundersökning med anledning av planerad schaktning för vattenledning i Fagerums by, undersöktes en sträcka av sammanlagt ca 550 löpmeter. Schakt 0,5 m brett och 0,2-0,6 m djupt. Längs sträckan framkom fem stycken anläggningar, varav två stycken ensamliggande härdar och rester efter ett hus med stolphål och kulturlager. I anslutning till ett av stolphålen framkom obrända vävtyngder och keramik. Huset har ingått i en äldre järnåldersgård med tillhörande stensträngss... KLM 39219:1-6. Arkeologisk förundersökning med anledning av planerad schaktning för vattenledning i Fagerums by, undersöktes en sträcka av sammanlagt ca 550 löpmeter. Schakt 0,5 m brett och 0,2-0,6 m djupt. Längs sträckan framkom fem stycken anläggningar, varav två stycken ensamliggande härdar och rester efter ett hus med stolphål och kulturlager. I anslutning till ett av stolphålen framkom obrända vävtyngder och keramik. Huset har ingått i en äldre järnåldersgård med tillhörande stensträngssystem. Öland, Böda sn, Fagerum. Undersökningen utfördes 1999-08-23--08-25 av Björn Petterson. KLM dnr:33-1143-98. Lst dnr: 220-6127-98. Obj nr: 99/49. Fyndfördelat till KLM 2000-07-06, enligt beslut av Raä, dnr: 321-5493-1999. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/39c18a18-4095-473d-b745-f7a0a77b3f0c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fagerum, 99/49 (RAÄ 57, 32)
Swedish

Identity
U KLM039219
Investigation type
Description
KLM 39219:1-6. Arkeologisk förundersökning med anledning av planerad schaktning för vattenledning i Fagerums by, undersöktes en sträcka av sammanlagt ca 550 löpmeter. Schakt 0,5 m brett och 0,2-0,6 m djupt. Längs sträckan framkom fem stycken anläggningar, varav två stycken ensamliggande härdar och rester efter ett hus med stolphål och kulturlager. I anslutning till ett av stolphålen framkom obrända vävtyngder och keramik. Huset har ingått i en äldre järnåldersgård med tillhörande stensträngssystem. Öland, Böda sn, Fagerum. Undersökningen utfördes 1999-08-23--08-25 av Björn Petterson. KLM dnr:33-1143-98. Lst dnr: 220-6127-98. Obj nr: 99/49. Fyndfördelat till KLM 2000-07-06, enligt beslut av Raä, dnr: 321-5493-1999.
Swedish

Timespan
1999 - 1999

-Earliest time
1999
-Latest time
1999
Place
, , Fagerum [sv]

-Place (text)
Fagerum
Swedish
Borgholm (Kommun) [sv], ,

-Place
Böda (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
321-5493-1999
-Case type
-Registration number
220-6127-98
-Case type
-Registration number
33-1143-98
-Number
KLM039219
No hits.