24 Husbyggnation (RAÄ 34) VLM 24 (2003 - 2004) [sv]

24 Husbyggnation (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Kompletterande arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen och Västmanlands läns museum utförd av Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 5
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Sämskmakaren, en tomt i centrala Arboga
Rapportförfattare: Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 030072
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431...
Kompletterande arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen och Västmanlands läns museum utförd av Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 5
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Sämskmakaren, en tomt i centrala Arboga
Rapportförfattare: Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 030072
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3975-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Tomtindelning från 1200-talet, olika vägbeläggningar under 1300-1600-talet, cirka 1650 eldsvåda, 1700-talet ytterliagre en brand, därefter husbyggnation [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3ae172ec-1847-49f2-8afe-42105f16979b | RDF/XML | JSON-LD
Name
24 Husbyggnation (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 24
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Kompletterande arkeologisk förundersökning (2003-2004) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen och Västmanlands läns museum utförd av Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 5
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Sämskmakaren, en tomt i centrala Arboga
Rapportförfattare: Ulrika Wallebom, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 030072
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3975-03
Undersökt tid: 2003-2004
Kommentar: Tomtindelning från 1200-talet, olika vägbeläggningar under 1300-1600-talet, cirka 1650 eldsvåda, 1700-talet ytterliagre en brand, därefter husbyggnation
Swedish

Timespan
2003 - 2004

-Earliest time
2003
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:4
-Report number
2004:4
No hits.