Himlabackarna RAÄ nr Vetlanda 492 och RAÄ nr Vetlanda 490 2017-269 (2017 - 2018) [sv]

Himlabackarna RAÄ nr Vetlanda 492 och RAÄ nr Vetlanda 490 (swedish)

Undersökningar Jönköping (Jönköpings läns museum) [sv]

Description
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490 och 492

Hösten 2017 och våren 2018 förundersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett område med fossil åkermark, RAÄ-nr Vetlanda 492 och en stenkrets, RAÄ-nr Vetlanda 490. Båda fornlämningarna låg inom det område som kallas ”Himlabackarna” beläget just norr om Vetlanda tätort. Den fossila åkermarken upptar ett ca 400×400 meter stort område med ca 270 röjnings...
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490 och 492

Hösten 2017 och våren 2018 förundersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett område med fossil åkermark, RAÄ-nr Vetlanda 492 och en stenkrets, RAÄ-nr Vetlanda 490. Båda fornlämningarna låg inom det område som kallas ”Himlabackarna” beläget just norr om Vetlanda tätort. Den fossila åkermarken upptar ett ca 400×400 meter stort område med ca 270 röjningsrösen. Röjningsrösena och de stenröjda åkerytorna ligger på ett bergkrön och dess sluttningar ca 215–225 meter över havet. Ett fåtal röjningsrösen finns också lite för sig på en moränkulle ett stycke från bergkrönet. Mellan dessa båda finns ett område med vattensjuk mark och ett mindre antal röjningsrösen än i övrigt. [sv]
Dataset owner
Jönköpings läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
06/10/2022 09:11:43
24/02/2022
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3b5f82c0-a346-4e03-a37e-26b0f6446e2d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Himlabackarna RAÄ nr Vetlanda 492 och RAÄ nr Vetlanda 490
Swedish

Identity
2017-269
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490 och 492

Hösten 2017 och våren 2018 förundersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett område med fossil åkermark, RAÄ-nr Vetlanda 492 och en stenkrets, RAÄ-nr Vetlanda 490. Båda fornlämningarna låg inom det område som kallas ”Himlabackarna” beläget just norr om Vetlanda tätort. Den fossila åkermarken upptar ett ca 400×400 meter stort område med ca 270 röjningsrösen. Röjningsrösena och de stenröjda åkerytorna ligger på ett bergkrön och dess sluttningar ca 215–225 meter över havet. Ett fåtal röjningsrösen finns också lite för sig på en moränkulle ett stycke från bergkrönet. Mellan dessa båda finns ett område med vattensjuk mark och ett mindre antal röjningsrösen än i övrigt.
Swedish

Timespan
26/10/2017 - 19/06/2018

-Earliest time
26/10/2017
-Latest time
19/06/2018
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish
Norwegian nynorsk

-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Geodata
6366686, 504742, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6366686
-Longitude (Easting)
504742
-Case type
-Organization
-Registration number
269/2017
Result

Av röjningsrösena inom röjningsröseområdet undersöktes 11 rösen varav ungefär hälften dokumenterades och analyserades. Utifrån dateringar baserade på kol 14 och sammansättning av pollen i jordprover från rösena, kan merparten dateras till 1600–1800-talen e. Kr. Det finns även ett röse som daterats till äldre järnålder och ett som daterats till senmedeltid/tidig modern tid.

Bland alla röjningsrösena låg också en nyupptäckt stenkrets i form av en oval domarring på krönet. För att se ifall ytterligare gravar kunde finnas, maskinavbanades och finrensades en ca 900 kvadratmeter stor yta runt den. Detta frilade ytterligare gravformer och inalles finns här ca 10 synliga gravar tillhörande ett litet gravfält. Av de påträffade fynden att döma, bland annat en så kallad Knotenring, kan gravfältet dateras till äldre- och mellersta järnåldern, ca 200–600-talet e. Kr.

Swedish

Report
2018:40

-Text
Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport
Swedish

-Report number
2018:40
-Number
JM.56605
Content updated
24/02/2022
DigitaltMuseum
0299911709173
-Id
0299911709173
-System
DigitaltMuseum
No hits.