St Peders väg, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RE (1979) [sv]

St Peders väg, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: St Peders väg
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 140 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:48
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3bf26749-e128-4ef9-ab2b-c985630bfdbf | RDF/XML | JSON-LD
Name
St Peders väg, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RE
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: St Peders väg
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 140
Swedish

Timespan
07/05/1979 - 07/05/1979

-Earliest time
07/05/1979
-Latest time
07/05/1979
Place
St Peders väg, St Peder/Lödöse

-Place (text)
St Peders väg, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Efterkontroll av schaktning för reparation av vattenläcka i Sankt Peders väg vid kyrkogårdens SV hörn.

Beskrivning
Schaktningen utfördes helt med maskin och berörde nästan uteslutande redan tidigare genomschaktad jord. Nedschaktningen nådde ett djup av ca 1,5 m. Kulturlagrets djup var ca. 0,7 m.
Endast vid den NÖ kanten av schaktet kunde iaktagas säkert orörd lagerföljd. En kraftig inblandning av stenar i de ytliga lagren (ner till -0,3 m) uppfattades som vägfyllnadsmaterial för Kvarnvägen. En kraftigare, djupare liggande sten(packning?) (djupomfång ca 0,35 m, bredd ca 0,25 m) tolkades som spår efter en anläggning: byggnad eller mur. Anläggningsspår syntes ner till ett djup av ca 0,7 m under nuvarande asfaltyta. Under detta syntes varviga skiktningar av svämlera mm. av en typ som bildas vid strand, vilket därför tolkades som en äldre strandlinje för den södra åarmen.

Fynd
Inga fynd gjordes.

Datering
Ingen datering möjlig pga. avsaknaden av fynd eller daterbara anläggningsrester.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 58.
Swedish

Lödöse museum
RE

-Id
RE
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
140

-Id
140
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:712:01
-Id
14:1462:712:01
-System
StadsGIS
No hits.