Dörby 8:7, A 2013014 (RAÄ 184) U KLM045215 (2013) [sv]

Dörby 8:7, A 2013014 (RAÄ 184) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 45215. Arkeologisk förundersökning. Inför planerad vägbyggnation, E22. Boplats. Härdar, stolphål och kokgrop. Fynd: Flinta och bergart. Datering: Mesolitikum, äldre järnålder. Fyndort: Småland, Kalmar län, Kalmar kommun, Dörby socken, Dörby 8:7, Raä 182, 184. Utförd: 2013-06 Projektledare: Ludvig Papmehl-Dufay. Fältledare: Kenneth Andersson. KLM dnr: 33-52-2013, Lst nr: 431-828-13, KLM Objektnummer: A 2013014. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3df7ee88-073c-462d-9a25-f15d988da9b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dörby 8:7, A 2013014 (RAÄ 184)
Swedish

Identity
U KLM045215
Investigation type
Description
KLM 45215. Arkeologisk förundersökning. Inför planerad vägbyggnation, E22. Boplats. Härdar, stolphål och kokgrop. Fynd: Flinta och bergart. Datering: Mesolitikum, äldre järnålder. Fyndort: Småland, Kalmar län, Kalmar kommun, Dörby socken, Dörby 8:7, Raä 182, 184. Utförd: 2013-06 Projektledare: Ludvig Papmehl-Dufay. Fältledare: Kenneth Andersson. KLM dnr: 33-52-2013, Lst nr: 431-828-13, KLM Objektnummer: A 2013014.
Swedish

Timespan
2013 - 2013

-Earliest time
2013
-Latest time
2013
Place
, , Dörby 8:7 [sv]

-Place (text)
Dörby 8:7
Swedish
Dörby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
431-828-13
-Case type
-Registration number
33-52-2013
-Number
KLM045215
No hits.