NMM-2020041 Sandøya fergekai (2020) [no]

Other languages: NMM-2020041 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk undersøkelse i sjøen i forbindelse med oppgradering av fergekaia i Brevik. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:57:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3e58f737-e311-4058-9aea-30a6e151c5b4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020041
Norwegian bokmål

Identity
Sandøya fergekai
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk undersøkelse i sjøen i forbindelse med oppgradering av fergekaia i Brevik.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.04564, 9.72868, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020041
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.04564
-Longitude (Easting)
9.72868
Result

Det ble registrert noen spredte forekomster med ballastflint på sjøbunnen i området. Flintfunnet var så lite at det ikke kan defineres som et maritimt avsatt kulturlag.

Norwegian bokmål

No hits.