System concepts

Systemtermer (norwegian bokmål), Systemtermer (swedish)

Description

Systeminterne termer [no]

In operation
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3f234d39-3379-41c4-9457-42084dbb763b
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Status
Beta
Total number of records
42
Content updated
30/01/2019 07:27:01
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
In operation
Total number of records
6
Content updated
19/09/2017 07:33:19
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
In operation
Total number of records
3
Content updated
12/12/2017 13:59:12
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
Beta
Total number of records
24
Content updated
04/07/2018 05:44:01
Dataset

Categories


Status
In operation
Total number of records
15
Content updated
10/11/2020 12:34:42
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
In operation
Total number of records
15
Content updated
28/07/2016 08:33:26
Dataset

Categories


Status
In operation
Total number of records
26
Content updated
03/10/2018 07:36:38
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
In operation
Total number of records
5
Content updated
26/11/2013 10:21:27
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
Ongoing work
Total number of records
3
Content updated
03/04/2018 15:40:28
Dataset

Categories


Status
Beta
Total number of records
14
Content updated
21/01/2020 09:31:34
Dataset

Categories


Status
In operation
Total number of records
2
Dataset

Categories


Status
In operation
Total number of records
13
Content updated
08/05/2015 12:01:36
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
Beta
Total number of records
61
Content updated
09/01/2014 16:36:15
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page

Categories


Status
Beta
Total number of records
2
Content updated
27/11/2020 10:29:27
Dataset

Categories


Name
System concepts
English

Systemtermer
Norwegian bokmål

Systemtermer
Swedish

Description
Systeminterne termer
Norwegian bokmål

Datasetet innehåller dataset som i sin tur innehåller systeminterna termer. Dessa termer används för att beskriva den information som lagras i KulturNav. Det är så att säga metadata om metadata.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål