Fornlämningsliknande bildning [sv]

Fornlämningsliknande bildning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3f466d32-c464-452d-963d-84e9900e9fab | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fornlämningsliknande bildning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish